FANDOM


õilis

1. Budismis ja hinduismis aarja vaste.

2. (hiina keeles 君⼦ junzi) Konfutsianismis ideaaltüüp, kõrgete kõlbeliste ja intellektuaalsete omadustega inimene; vastandub lihtinimesele (hiina keeles xiaoren). Algselt tähendas õilis sünnipärast aadlikku, aristokraati, ühiskonna kõrgema seisuse esindajat (junzi sõnasõnaline tähendus on ‘valitseja poeg’).

Konfutsius andis sellele sõnale universaalsema tähenduse. Tema järgi on õilis eeskätt inimene, keda iseloomustab kultuursus, kes levitab kultuuri, kelle omadusteks on inimlikkus, kohasus, kombed, tarkus jt konfutsianismis kõrgelt hinnatud voorused. Samuti on õilsa tunnused ühiskondlik aktiivsus, sisemine kutsumus teisi inimesi teenida ja heas suunas mõjutada.

«Vestetes ja vestlustes» on öeldud: “õilsa vägi / on kui tuul / lihtinimese vägi / on kui rohi / tuul puhub rohu peale / kas jääb rohi paindumata”.

Konfutsianistlik õilis on lähedane mõiste inglise džentelmenile.


Inglise keeles noble, noble one, gentleman.