FANDOM


üheksa seadmuseõpetust (sanskriti keeles nava dharmaparyāyās), nepaali mahajaana traditsioonis enim austatud üheksa sanskritikeelset mahajaana suutrat, mille hulka kuuluvad

  • Tathāgataguhyaka.

Lääne teadusele avastas need ja kirjeldas esmakordselt 1830-tel Brian Houghton Hodgson (1801–1894). Kuni hiina- ja tiibetikeelsete budismi kaanonite ning Kesk- ja Sise-Aasia käsikirjade tundmaõppimiseni peeti neid ainsateks säilinud mahajaana allikateks.


Inglise keeles nine dharmas, nine dharma-teachings.