FANDOM


šaastra (sanskriti keeles śāstra; paali keeles sattha ‘juhatus, reegel, õpperaamat, traktaat’; tiibeti keeles bstan bcos; hiina keeles 論 lun; jaapani keeles ron), india mõtteloos tekstiliik, mis sisaldab reegleid ja ettekirjutusi ning süstemaatilisi käsitlusi mingi teema või ainevaldkonna kohta, näiteks «Arthašaastra» ja dharmašaastrad. Paljud šaastrad olid kirjutatud värsivormis.

Budismis, eriti mahajaanas, tehakse kindlat vahet šaastrate ja suutrate vahel. Viimaseid peetakse Buddha sõnaks, seega vaieldamatuks pühakirjaks, šaastrad aga on enamasti autoriseeritud ja konkreetsete inimeste looming.

Tihti kujutavad šaastrad endast suutrate või teiste tekstide kommentaare.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.