FANDOM


Astasahasrika Prajnaparamita Avalokitesvara Bodhisattva Nalanda
Aṣṭasāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra (sanskriti keeles ‘kaheksatuhandeline ületava mõistmise suutra’; tiibeti keeles shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa’i mdo; hiina keeles ⼋ 千頌般若波羅蜜經 baqian song banruo poluomi jing; jaapani keeles hachisen ju hannyaharami kyō), põhiline ületava mõistmise tsükli tekst, ilmselt esimene mahajaana suutra, mis arvatavasti pani aluse selle tekstitüübi kujunemisele ja levikule.

Aṣṭasāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra kirjalik tekst, mis tänapäeval tuntud kujul koosneb 32 peatükist, loodi tõenäoliselt juba 2.–1. saj e.m.a; selles eristatakse erinevaid ajalisi kihistusi.

Võimalik, et Aṣṭasāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra oli esimene kirjalikul kujul loodud budistlik tekst, mis sellisena põhjustas revolutsiooni teadmise edasiandmise traditsioonis nii budismis kui ka india vaimukultuuris üldse. Selles on lõike, mis ülistavad kirjapandud pühakirja ning selle lugemist, õppimist, ümberkirjutamist ja levitamist kui ülimaid pälvimusi andvaid tegevusi, mis mõõtmatult ületavad tavalisest ohverdamisest ja pühade säilmete kummardamisest saadavaid pälvimusi. Selle suutra üks juhtmotiive on kirjapandud pühakirja kultuse vastandamine Buddha säilmete kultusele.

Aṣṭasāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtras esitatakse uus lähenemine seadmuste käsitlusele, mis väidab, et kõiki seadmusi iseloomustab kolm omadust:

  • tühjus (sanskriti keeles śūnyatā),

Sellega vastandub Aṣṭasāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra õpetus teataval määral abhidharmale, mis pidas seadmusi tegelikeks. See suutra avaldas tõenäoliselt mõju madhjamaka ehk šuunjavaada koolkonna kujunemisele.

Aṣṭasāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtras tõlgendatakse omapäraselt bodhisattvat kui erilist inimtüüpi, paigutades selle mõiste alla ka šraavakad ja pratjekabuddhad. Bodhisattvad jagatakse alatüüpideks vastavalt nende arengutasemele, alustades ‘bodhisattvateele asunud isiksusest’ (sanskriti keeles bodhisattvayānika pudgala). Kõrgeimaks tüübiks on bodhisattva-mahasattva. Viimase kirjeldamine ja selle alatüüpide väljatoomine on Aṣṭasāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra personoloogia keskseid teemasid.

Oluline on ka teadvuse kõrgeima seisundi ja seda kirjeldavate terminite käsitlus, mis baseerub neljal põhimõistel:

Aṣṭasāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtras esineb mõiste seadmuseihu (sanskriti keeles dharmakāya) elava toimiva Buddha sõna edastava tekstikogumi tähenduses.

Suutra lõpupeatükkides esitatakse lugu nooruk Sadāpraruditast, kes läbi raskuste jõuab bodhisattva Dharmodgata juurde, et viimaselt õppida ületavat mõistmist. Samuti leiab sealt Abhirati kirjelduse.

Nepali mahajaana traditsioonis kuulub Aṣṭasāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra üheksa seadmuseõpetuse hulka. Tõlgete kaudu on Aṣṭasāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra etendanud olulist osa tiibeti ja hiina budismis.


Inglise keeles Perfection of Wisdom Sutra in Eight Thousand Lines, The Sutra of the Perfection of Insight in Eight Thousand Verses.