FANDOM


aarja (sanskriti keeles ārya ‘õilis’; paali keeles ariya; tiibeti keeles ’phags pa; hiina keeles 聖 sheng; jaapani keeles shō), algupäraselt II aastatuhande lõpus e.m.a Indiasse tunginud indoeuroopa rändhõimude omanimetus (aarjalased). Vt ka Bhārata.

Aja jooksul sõna tähendus teisenes, hakates märkima vanaindia ühiskonna eliiti kuuluvaid kõrgemaid seisuseid.

Hinduismis ja budismis on aarja eelkõige õilsa kui kõrgelt väärtustatud isiku, teksti, õpetuse vms epiteet. Näiteks asub aarja sageli suurte bodhisattvate või õpetlaste nimede ees, nagu Aarja-Avalokitešvara (sanskriti keeles ārya-avalokiteśvara), Aarja-Asanga (ārya-asaṅga).

Budismis on tuntud ka neli õilsat tõde (sanskriti keeles catur-ārya-satyāni), õilis kaheksaosaline tee (ārya-aṣṭāṅgika-mārga) ja isiksusetüüp õilis isiksus (ārya-pudgala).

Inglise keeles superior, noble, wise.