FANDOM


astmeline tee, mahajaana põhilisi õpetusi, mille kohaselt bodhisattva saab jõuda virgumiseni ainult aste-astmelt, rakendades erinevaid meeleharjutusi ja õpetusi. Virgumisel on samuti mitu astet ja taset.

Bodhisattva tasemete alustekstiks on Daśabhūmika-sūtra; astmelist teed käsitlevad «Bodhitšarjāvatāra» ja Bhāvanākrama.

Tiibeti budismis tuntakse astmelise tee õpetust nimetuse lam rim all, selle tuntuim õpperaamat on Lam rim chen mo.

Chan’is ja zen’is järgitakse astmelise tee ehk ‘astmelise õpetuse’ (hiina keeles jianjiao; jaapani keeles zengyō) kontseptsiooni peamiselt caodong’i (jaapani keeles sōtō) koolkonnas ja teataval määral vastandub see äkilise virgumise (hiina keeles dunwu; jaapani keeles tongo) õpetusele.

Inglise keeles gradualism, gradual way, gradual enlightenment.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.