FANDOM


buddhadharma (sanskriti keeles ‘virgunu seadmus’; paali keeles buddhadhamma; tiibeti keeles sangs rgyas kyi chos; hiina keeles 佛法 fofa; jaapani keeles butsuhō), kõige üldisemas tähenduses kogu budistlik kultuur, s.t kõik budistlikud tekstid ning nende poolt loodud ja mõjutatud kultuuritraditsioonid, seega budism kui selline.

Buddhadharmale pani aluse Šākjamuni I aastatuhande keskel e.m.a. India kontekstis vastandub see varasemale brahmanistlikule kultuurile, väljaspool Indiat aga kõikidele mittebudistlikele kultuuridele.

Kitsamas tähenduses on buddhadharmad budistliku kultuuri osad – tekstid, õpetused, mõisted, harjutused jm, mis otseselt ja efektiivselt aitavad kaasa virgumisele ja vabanemisele viivate meeleseisundite tekkimisele.

Vt ka Buddha sõna.