FANDOM


buddhasus (sanskriti keeles buddhatā, buddhatva; tiibeti keeles sangs rgyas nyid; hiina keeles 佛性 foxing; jaapani keeles busshō), budismis mõiste, mis tähistab virgunud seisundit.

Varabudismis mõistetakse buddhasuse all olekut, mis on omane ainult buddhale ja eristab teda kõigist teistest olenditest, ka arhatitest.

Buddhasuse avalduseks on kindlad sisemised ja välised omadused, nagu kõikteadmine, imevõimed ja suurmehe tunnused.

Mõnes mahajaana koolkonnas, eriti chanis, tähendab buddhasus kõigile olenditele sisemiselt omast võimet saada buddhaks, olles seega teataval määral tathāgatagarbha sünonüüm.

Inglise keeles Buddhahood, Buddha-nature.