FANDOM


kakskordsündinu (sanskriti keeles dvija), brahmanismis ja hinduismis aarja sünonüüm.

Kakskordsündinu oli kolme kõrgema seisuse (braahmanid, kšatrijad ja vaišjad) koondnimetus. Nende “teine sünd” tähendas aarjalaseks pühitsemise rituaali ehk vaimset sündimist, mis meestel tähistas ka nominaalset täiskasvanuks saamist.

Neljas seisus (šuudrad) ei kuulunud kakskordsündinute hulka, kuna nad ei olnud aarja päritolu ning neil oli seetõttu keelatud veedade kuulamine ja õppimine.