FANDOM


satori (jaapani keeles; hiina keeles 悟 wu ‘taipamine, mõistmine, virgumine’), kesksemaid zeni mõisteid, mis tähistab mõistmise, teadvuse avanemise, virgumise kogemust. Läänes on satorit sageli võrreldud intuitsiooniga ja seda tõlgitakse ka kirgastumiseks.

Zen’i allikate järgi on satori kogemus sageli ootamatu ja iseeneslik, kuid enamasti eelneb sellele lühema- või pikemaajaline mokushō (hiina keeles mozhao) või kanwa (hiina keeles kanhua) harjutamine.

Satori ei ole lõplik seisund, vaid pigem mingi harjutusetapi vahetulemus, mille kogemust peab edasise harjutamisega süvendama; ühtlasi on see ka õpilase edasijõudmise taseme märk. Sellepärast räägitakse eri taseme satoritest.

Vt ka kenshō.